Zang en Vriendschap Diessen © 20015 GH
Het uitvoeren van grotere koorwerken met solisten en/of klein
ensemble brengt kosten met zich mee.
Gelukkig hebben we een aantal ‘Vrienden’ die jaarlijks een
geldelijke ondersteuning geven.
Wilt U Vriend worden van Zang en Vriendschap?
Wat kunt u als Vriend verwachten?
- Een gratis toegangskaart bij al onze concerten.
- Tweemaal per jaar wordt U op de hoogte gehouden van onze muzikale activiteiten.
Wat verwacht de vereniging van u als Vriend?
- Een jaarlijkse bijdrage van €. 20.- €.25.- €.30.- of meer.
- Anderen stimuleren tot bezoek aan de uitvoeringen van Zang en Vriendschap.
Wanneer u onze vereniging een warm hart toedraagt en u wilt ons steunen kunt u contact opnemen met het secretariaat, info@zangenvriendschapdiessen.nl dan
nemen wij graag contact met u op.


Ga naar de vrienden van Zang en Vriendschap
Vrienden van Zang en Vriendschap
Gemengde zangvereniging
ZANG EN VRIENDSCHAP
Diessen