Ton vond twee dingen voor het koor heel belangrijk: het streven naar een hoog muzikaal niveau en onderlinge vriendschap, die niet uit het oog mocht worden verloren. Hij wilde het graag iedereen naar de zin maken en  was dag en nacht in touw voor de vereniging. Hij was 37 jaar bestuurslid, waarvan 17 jaar voorzitter. Vele dirigenten maakte hij mee. Vanwege gezondheidsredenen moest hij in 2008 helaas aftreden als voorzitter, maar nog steeds stond hij het bestuur met raad en daad bij en bleef  lid van de vereniging tot en met 2014.

 

Ton was een grote motivator en mede-organisator van vele activiteiten van “Zang en Vriendschap”. Een aantal uitvoeringen wil ik hier graag noemen:

… en de Misa Criolla van Ramirez (die hij al lange tijd op zijn verlanglijstje had staan!) 

 

Daarnaast waren er de concertreizen naar Polen en Praag, de nationale zangersdagen, uitvoeringen van het Festival of Lessons and Carols, Palmpasenvieringen op Landpark Assisië in Biezenmortel, dauwfietsen en dan een vroege Mis zingen in de meimaand, Kerstvieringen in Diessen en daarbuiten, gezamenlijke concerten met andere koren, de jaarlijkse verenigingsdagen en de vele jubilea van het koor en ook van de leden.

Buiten “Zang en Vriendschap” zong Ton ook als gastzanger meerdere jaren mee met de Matthäus Passion in Oirschot.

 

Ton was niet alleen het gezicht van de zangvereniging maar daarbuiten was hij een ook een graag gezien persoon. Hij was aimabel en had een luisterend oor. Daarnaast hielp hij altijd mee met allerlei activiteiten om de kas van het koor te spekken:

 

Ook zocht hij mee naar nieuwe dirigenten, solisten en het aanvragen van subsidies.

 

“Zang en Vriendschap” was verbonden met Diessen, maar Ton en Ine waren dat ook. Met carnaval liep Ton samen met Ine jaarlijks mee in de optocht. Verschillende eerste prijzen sleepten zij daarmee in de wacht. Zij waren een twee-eenheid. Ook liep Ton meerdere malen de Nijmeegse vierdaagse en was hij een groot dansliefhebber. Ton was  ook actief in de buurtvereniging van de Heuvelstraat. Iedereen kende Ton, die dagelijks in zijn blauwe eend naar zijn werk reed. Hij genoot van een wijntje, zijn sigaartjes en zijn pijp.   

 

Iedere dinsdag ging hij trouw naar de repetitie. Op 1 dag per jaar na. Dan was het kermis in Reusel en ging Ton feesten in het café. Na de koorrepetities ging Ton vaak nog een potje biljarten met Jan Schilders en vervolgens met enkele koorleden gezellig aan de bar. De barkeeper sloot dan gezamenlijk met hun de deur van Hercules. Die late uurtjes op dinsdagavond hield Ton erin tot het helaas niet meer ging.  

 

Van 1983 tot en met 2008 was Ton ook bestuurslid van de “Nederlandse Bond voor Katholieke Zang- en Oratoriumverenigingen”. Koren uit het hele land waren hierbij aangesloten. Er werden o.a. ook zangersdagen georganiseerd. Tijdens de zangersdag op 5 oktober 2008 in Hercules in Diessen, werd Ton benoemd tot erelid van de nationale zangersbond. Hij was toen al ruim 25 jaar lid van het bestuur. Door dit bestuurslidmaatschap zorgde Ton ervoor dat “Zang en Vriendschap” ook landelijk bekend was en mochten wij ook een aantal keer de nationale zangersdag organiseren, wat weer goed was voor de kas van de vereniging.

 

Op 22 maart 2002 won “Zang en Vriendschap”, onder het voorzitterschap van Ton, de Herculesprijs. Een prijs aan een vereniging die zich een aantal jaren op een bijzondere wijze heeft geprofileerd.

.

Ton plantte samen met wethouder Mieke Hendriks een “Zang- en Vriendschapsboom” tegenover Hercules op 20 april 2004. Aangeboden aan de Diessense gemeenschap nog naar aanleiding van het 50- jarig bestaan van “Zang en Vriendschap”. 

 

Op 4 oktober 2005 vierde Ton zijn 40- jarig jubileum en schonk hij “Zang en Vriendschap” een vitrinekast, die werd geplaatst in Hercules.

 

Tijdens de viering van het 60- jarig jubileum van het koor op 2 oktober 2011 ontving Ton een koninklijke onderscheiding voor zijn vele verdiensten voor “Zang en Vriendschap” en voor de “Nederlandse Bond voor Katholieke Zang- en Oratoriumverenigingen”. Hij werd  benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

.

Het is bizar en jammer dat het koor hier nu niet aanwezig kan zijn om de uitvaart van zijn oud-voorzitter muzikaal te omlijsten. Maar Ton Kerkhofs blijft  in herinnering bij “Zang en Vriendschap” als een trouwe bas, bevlogen bestuurslid, inspirator en organisator en in alles gesteund door zijn Ine.

 

Heel veel dank Ton!

 

Elly Snels Zang en Vriendschap.

In memoriam, Ton Kerkhofs

 

Onze Ton,

Onze koorzanger,

Onze voorzitter,

Ons erelid van Zang en Vriendschap, is niet meer.

 

Ton kwam uit een muzikale familie en zong in het “Reusels Gemengd Koor” en het “Veldhovens Gemengd Koor”. De  reden dat hij naar Diessen kwam, was zijn grote liefde  Ine van Stokkum - dochter van Toon van Stokkum - de medeoprichter van “Zang en Vriendschap”. Op 29 september 1965 werd hij dan ook lid van het koor “Zang en Vriendschap” in Diessen. Hij was toen 25 jaar. Ton zong als bas en werd in 1971 bestuurslid,  want het koor betekende heel veel voor hem. Ton en Ine trouwden en verhuisden later van  het Busseltje in Reusel naar de Heuvelstraat in Diessen.