Op 3 oktober 1951 werd het gemengde koor Zang en Vriendschap opgericht. Het was een zogenaamd profaan koor,
dat wil
zeggen een koor dat niet-kerkelijk, dus ‘werelds’ was. Dat was al bijzonder, maar nog meer bijzonder, zelfs
revolutionair, zeker
voor Diessen, was het feit dat het een gemengde zangvereniging was, waar dus zowel mannen als vrouwen lid van
konden zijn.
Het idee tot het oprichten van een dergelijk koor was ontstaan na de hoogmis bij café Kees van den Hout onder ‘d’n
borrel’.   Initiatiefnemers waren Willem Kühne (onderwijzer aan de jongensschool), Toon Timmermans (van café
Kerkzicht), Wim van Abeelen en Piet Smetsers.

De oprichtingsvergadering werd op 3 oktober 1951 gehouden in café Kerkzicht bij Toon Timmermans, waar ook de
repetities plaatsvonden. Bij de bisschop in Den Bosch kreeg men dispensatie voor mannen en vrouwen in één
vereniging. De contributie bedroeg 25 cent per week; bij meerdere leden uit één gezin behoefde men slechts 10 cent
te betalen. De eerste voorzitter-directeur was Willem Kühne.

Het feit dat bij de leden twee echtparen met kinderen waren, leverde veel problemen op, omdat men destijds vond dat
men kinderen ’s avonds niet alleen met een babysit thuis kon laten. De kwestie was dus of van de gehuwden zowel
man als vrouw lid konden zijn van de zangvereniging.
Uit de bestuursnotulen citeren we de voorzitter:
“Hoeveel kinderen ziet men niet, die overdag door hun ouders min of meer aan hun lot worden overgelaten, waarbij
ze veel meer gevaar lopen, dan wanneer ze ’s avonds alleen worden achtergelaten als ze rustig liggen te slapen.
Bovendien gaan de betrokken leden die allen vlak bij het lokaal wonen, tijdens de repetities regelmatig thuis
poolshoogte nemen terwijl de meesten bovendien inwoning hebben.”
Om te zorgen dat ook in de toekomst geen moeilijkheden zouden rijzen, stelde de moderator, kapelaan Van der Sande,
voor om aan eventuele nieuwe gehuwde leden een bezoek te brengen om samen te overleggen en tot een goede
oplossing te komen. Hiermee ging het bestuur akkoord.

Het eerste optreden van het koor, op 4 mei 1952, bij de dodenherdenking op het kerkhof oogstte veel succes. Op het
eerste internationale concours in Gendt (1953) behaalde men de tweede prijs.                   
                   Zang en Vriendschap in de jaren ’50 van de vorige eeuw, tijdens een uitvoering op de
                   binnenplaats van het klooster, onder leiding van meester Willem Kühne.
60 jaar Zang en Vriendschap Diessen
ZANG EN VRIENDSCHAP GAAT JUBILEUMJAAR IN
In het komende jaar besteden we in deze serie regelmatig aandacht aan het Diessense gemengd koor Zang en Vriendschap, dat in oktober 2011 zijn 60-jarig bestaan viert. Dat doen we door terug te blikken in de rijke historie van de vereniging.

Door Ad van Doormaal (koorlid)

Zang en Vriendschap Diessen © 2010 GH
Artikel 2
 
Artikel 1
 
 
Berdie van Riel-Heuvelmans (l) en Rietje Heuvelmans achter de tweedehandskraam bij de Diessense Pinksterfeesten op de Gildeweide in 1988.
Artikel 3