Festival of Lessons and Carols

Op zondagmiddag 15 december 2013 zal het koor Zang en Vriendschap uit Diessen een zogenaamd ‘Festival of Lessons and Carols’ verzorgen.
Negen bijbellezingen (‘lessons’) - vanaf het begin van de Schepping, via alle belangrijke Christus-voorzeggingen door de profeten, tot aan de geboorte van Christus - worden omlijst met prachtige Engelstalige kerstliederen (‘carols’). Een aantal liederen wordt in samenzang met het publiek in de kerk gezongen, terwijl het koor ook een aantal carols zelfstandig zingt - al dan niet met orgelbegeleiding.
De lezingen (in het Nederlands) worden verzorgd door verschillende mensen, en ze verhalen over de weg die God met de mensen gaat: vanaf de Schepping tot aan de geboorte van Christus.

Het ‘Festival of Lessons and Carols’ gaat terug op een negentiende-eeuwse traditie, die tot op de dag van vandaag in veel Engelse kerken en kathedralen bestaat. Vooral de jaarlijkse viering van het Festival door het koor van King’s College in Cambridge is bij een breed publiek bekend.
Enkele bekende carols die zullen worden gezongen zijn: ‘Nativity carol’, ‘In the bleak midwinter’, ‘Myn lyking’ en ‘Infant holy, infant lowly”.
De fraaie liederen ‘Once in royal David’s city’, “O come, all ye faithful’, ‘Hark! a herald voice’ - en enkele anderen - worden (deels) in samenzang met het kerkpubliek gezongen.

Het ‘Festival’ vindt om 16.00 uur plaats in de eeuwenoude Willibrordus-kerk in Diessen, die voor een sfeervolle entourage zorgt. Het geheel staat onder leiding van dirigente Jeannie Wijnen-van Bragt, terwijl het orgel wordt bespeeld door GertJan van Heijst.
De entree is gratis, maar aan de uitgang zal een collecte worden gehouden.